• אתולוגיה – התנהגות בעלי חיים

אתולוגיה – התנהגות בעלי חיים

התנהגות בעלי חיים– אתולוגיה היא מדע העוסק בחקר התנהגותם של בעלי חיים בסביבתם הטבעית ותגובתם לסביבה. כל יצור חי החל בחיידק מגיב בפעילות על גירויים. האתולוגיה בודקת את הגירוי, התגובה, מקורה האבולוציוני של התגובה וההשלכות של פעולה זו.
Konrad Lorenz קיבל פרס נובל בשנת 1973 (על אף שאר תרומותיו השנויות במחלוקת) בזכות יכולתו ללמוד ולהגדיר ארבע שאלות חיוניות על התנהגות בעלי חיים:

  • שאלה ראשונה נוגעת למנגנון המפעיל את ההתנהגות: מהו המנגנון האחראי להמריץ את בעל החיים להגיב בהתנהגות מסוימת
  • איזה הליך התפתחותי מסייע ביישום ההתנהגות, במהלך התפתחותו
  • איך ההתנהגות מסייעת להישרדותו של בעל החיים ואיך פועלת האבולוציה על התנהגות זו?
  • איך ההתנהגות התפתחה לאורך הזמן שבו מתקיימת? האם ניתן למשל למצוא אב קדמון משותף לשני בעלי חיים שונים המקיימים אותה התנהגות?

אינסטינקט (יצר בסיסי) מוגדר בביולוגיה ובמרבית ענפי הפסיכולוגיה כנטייה מולדת לביצוע מעשה מסוים באופן מדויק ואוטומטי כתגובה לגרויי ספציפי. אילוף מתבסס על אינסטינקטים אלו והבנה שהאופן שבו כלב רואה ומבין את העולם שונה מאיתנו – כל זה יוצר שפה משותפת המהווה מכנה משותף ומאפשרת תקשורת בין האדם הכלב.

תיאורית אילוף כלבים נחלקת לשני דפוסי אילוף השונים ביניהם:

התניה קלאסית
באילוף בשיטת התניה קלאסית נוצר הקשר אסוציאטיבי בין גירוי טבעי להתנהגות. ברגע שנוצר קשר כזה, תגובת הכלב היא אוטומטית משמע שהוא אינו ממש "משקיע מחשבה" בהתנהגות זו שלו. למשל אם מישהו יצעק "זהירות!", אנחנו באופן אוטומטי נרים את ראשנו לשמע הקריאה ולא נעצור לחשוב על הסיבה לקריאתה. התניה קלאסית עובדת בצד רגש ורפלקס והיא קשה מאוד לשליטה.

התניה אופרנטית
אם התניה קלאסית היא תגובה רגשית, הרי שהתניה אופרנטית היא תגובה אנליטית שיש לה מוטיב של סיבה ותוצאה. היא תלויה בחשיבה והגיון סיבתי ("אם אעשה כך, זה יקרה, אם אעשה אחרת, זה יקרה). זהו הבסיס עליו אנחנו בונים התנהגות חדשה.

בתיאורית אילוף "חיובי" ו"שלילי" אינם מושגים ערכיים של טוב ורע אלא של הוספה או חיסור. "חיובי" פירושו הוספת אלמנט כדי להשפיע על תגובה, "שלילי" פירושו להחסיר אלמנט כדי להשפיע על תגובה.
הכלב הוא חיית להקה הזקוקה למנהיג. בעזרת האילוף, הכלב לומד לקבל את סמכותנו כמנהיג מבלי לפגוע באופיו, ולהשתלב בחיי המשפחה. האילוף עוזר לנו, הבעלים, לחיות טוב יותר עם הכלב והוא כלי מצוין לתקשורת טובה יותר עם הכלב. אילוף מחייב שימוש ביד רכה יחד עם יד חזקה, אך החשוב מכל להבין את הכלב, את הסביבה בה הוא חי ואת המניעים להתנהגותו.