חוק הכלבים המסוכנים

כל מי שנגד חוק הכלבים המסוכנים, טוען שהבעלים הוא האשם בגידול לקוי.
השאלה הנשאלת היא האם כל מי שמחזיק כלבים כאלה צריך להיות אדם מקצועי\מבין פסיכולוגיה של כלבים ?
האחרים אינם מורשים לגדל גזעים אגרסיביים אלה בעלי כוח רב וגנים שיוצרו במיוחד לקרבות כלבים?
אם לא כל אדם יכול לגדל כלבים כאלה משמע שיש להבדיל אותם מגזעים אחרים ולכן נוצרו בעולם חוקים נגד גזעים מסוכנים.

כלב מסוכן מוגדר:

כלב שגילו מעל שלשה חדשים שנשך ונשיכתו גרמה לחבלה.
כלב מזן מסוכן – גזע שהשר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, קבע לגביו בתוספת שהוא גזע מסוכן.
כלב שהוא הכלאה של זן מסוכן, וקיים דמיון בין דפוסי ההתנהגות והתכונות הפיזיות שלו לכלב מסוכן.

בהכנת רשימת זני הכלבים שהוכרזו כמסוכנים בישראל, נלקחו בחשבון שתי תכונות עיקריות של הכלב: מידת התוקפנות שלו והנזק שהוא עלול לגרום. שמונה זני כלבים מוגדרים כ"כלב מסוכן" בחוק להסדרת הפיקוח על כלבים, והם:

  • אמריקן סטאפורדשייר בול טרייר (אמסטאף) (American Staffordshire Terrier) (AmStaff)
  • בול טרייר
  • דוגו ארגנטינאי (dogo argentino)
  • טוסה יפני (Tosa)
  • Terrier) (Staffie)
  • פיט בול טרייר
  • פילה ברזילאי (fila brasileiro)
  • רוטווילר

החוק אוסר להרבות כלבים מסוכנים בישראל. יש לעקר או לסרס כלב מסוכן בהגיעו לגיל חצי שנה ואלך. במידה ויש אישור שלא לעקרו או לסרסו עקב סכנת חיים לכלב, יש למנוע ממנו הזדווגות.
על החזקת כלב מסוכן יש שורה של הגבלות. ובהן:

החזקת כלב מסוכן מותרת רק בידי בני 18 ומעלה.
החזקת כלב מסוכן ברשות הפרט חייבת להיות באופן שלא יוכל לצאת מהמתחם הסגור, תוך הצבת שלטי אזהרה, ושימת זמם בכל מקרה שיש בסביבה אדם מתחת לגיל 16.
החזקת כלב מסוכן ברשות הרבים הוגבלה לידי אדם בוגר מגיל 18, הכלב חייב להיות מוחזק ברצועה שאורכה לא יעלה על שני מטר, ושפיו חסום בזמם.

בנוסף קיים איסור למכור או למסור כלב מסוכן לזולת למעט מסירה לכוחות הביטחון, לווטרינר עירוני, מכלאה שאישר רופא וטרינר עירוני או לאדם אחר שאישר הרופא הווטרינר העירוני לאחר שהשתכנע שלא ניתן למסור את הכלב המסוכן למערכת הביטחון ושאין בכך כדי לפגוע במטרות החוק.
העונשים עבור הפרות חוקים אלו יכולים להגיע אף עד שנת מאסר.
בוודאי תשאלו למה באתרי מכירה באינטרנט מוכרים עדיין זנים אלה בפומבי ללא חשש.
התשובה נעוצה כנראה במידת אכיפת החוק אבל עד שתשובה מדויקת תמצא חשוב שכל מי שמגדל כלבים מהסוגים הללו יבין שהנזקים של כלבים אלה עלולים לעלות בחיי אדם לכן יש להקפיד לשמור על דרישות החוק.