וטרינר בעכו

hernia diafragmatic

בקע סרעפתחי לחתול צעיר בן שנה לא רואים את הקו הסרעפת וחלק מאבריי הבטן בתוך החזה

  בקע סרעפתחי לחתול צעיר בן שנה לא רואים את הקו הסרעפת וחלק מאבריי הבטן בתוך החזה

בקע סרעפתחי לחתול צעיר בן שנה לא רואים את הקו הסרעפת וחלק מאבריי הבטן בתוך החזה